Home Page

Clybiau Allgyrsiol / Extra-curricular Clubs 2017/18

Rydym yn rhedeg nifer o glybiau yng Nghoed-Y-Gof:

Dydd Mawrth 3.30-4.30pm Pêlrwyd Blynyddoedd 3-6 Am Ddim
Dydd Mawrth 3.30-4.30pm Coginio Blwyddyn 4 Am Ddim
Dydd Mercher 3.30-4.30pm Rhedeg a Ffitrwydd Blynyddoedd 3-6 Am Ddim
Dydd Iau 3.30-4.30pm Pêl-droed Blynyddoedd 3-6 Am Ddim
Dydd Iau 3.30-4.30pm Urdd Blynyddoedd 3-6 £1 yr wythnos


We run a number of extra-curricular clubs in Coed-Y-Gof:

Tuesday          3.30-4.30pm Netball                     Years 3-6            Free       
Tuesday 3.30-4.30pm Cookery Year 4 Free
Wednesday 3.30-4.30pm Running and Fitness Years 3-6 Free
Thursday 3.30-4.30pm Football Years 3-6 Free
Thursday 3.30-4.30pm Urdd Years 3-6 £1 per week   

 

Clwb yr Urdd / Urdd Club

Mae clwb yr Urdd yn darparu'r cyfle i blant gymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau a chwaraeon

trwy gyfrwng y Gymraeg.

The Urdd club provides children with the opportunity to take part in a variety of games and sports through the medium of Welsh.