Home Page

Blwyddyn 6/Year 6

Croeso i Flwyddyn 6!

 

Eleni, mae dau ddosbarth, Masarnen (Mr John)  a Castanwydden (Miss Edwards). Y tymor hwn rydyn ni'n edrych ymlaen at fynd i langrannog ac wrth gwrs y Nadolig!

 

Iaith Byddwn yn ysgrifennu yn greadigol ac yn ffeithiol yn ystod y tymor gan ffocysu ar bortread, dadl cytbwys ac ymson . Byddwn yn dilyn cynllun Geirio Gwych ac yn cynnal sesiwn ysgrifennu ar ddyddiau Gwener. Rhaid sicrhau bod eich plentyn yn darllen rhywbeth BOB NOS.

Mathemateg  - Byddwn yn datblygu sgiliau rhif, strategaethau cyfrifio y pedwar gweithred, amcangyfrif a gwirio atebion.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn parhau i ddysgu tablau a dweud yr amser ar glociau digidol ac analog. Byddwn yn cynnal sesiwn Rhifau Rhagorol yn ddyddiol ac yn cynnal profion CLIC yn wythnosol.

Thema – Ein thema y tymor hwn yw ‘Peiriant Amser’.

Bydd y disgyblion yn mynd ati i ddewis beth hoffen nhw ddysgu amdan yn ystod ein diwrnod darganfod.

Ymarfer Corff  -  Dydd Mawrth bydd chwaraeon tu fewn a thu allan.  Mae angen gwisgo dillad addas ar gyfer y ddau sesiwn. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys t gwyn ac esgidiau rhedeg ar gyfer y tu allan a siorts du a chrys-t gwyn ar gyfer y neuadd.

Gwersi Ffrangeg– Bydd gwersi Ffrangeg yn digwydd bob dydd Mawrth i ddisgyblion Blwyddyn 6.

Gwaith Cartref  Bydd y disgyblion yn cael cyfle i newid llyfrau darllen yn ystod yr wythnos. Bydd y disgyblion yn derbyn geiriau sillafu a gwaith Mathemateg bob wythnos. Byddwn yn gosod gwaith cartref ychwanegol ar adegau lle bydd y plant yn paratoi cyflwyniad. Bydd disgwyl iddynt i gyflwyno eu gwaith i weddill y dosbarth erbyn diwedd y tymor.

 

This year we are  two classes Masarnen (Mr John) and Castanwydden (Miss Edwards). This term we are looking forward to our trip to Llangrannog and , of course - Christmas!

 

Language - We will be focusing on fiction and non-fiction writing during this term with an emphasis on portraits, a balanced arguments and monologues .  We will be following the Big Write scheme of work and will have our extended writing sessions on a Friday. Please ensure that your child reads something EVERY EVENING.

Mathematics – We will be developing various strategies for addition, subtraction, multiplication as well as estimation and strategies for verifying answers. Please support your children in learning their times tables. We will have our Big Maths tests each week.

Theme – Our theme this term is ’Time Machine’.

The pupils will have the opportunity to decide on what we will be learning during our discovery day.

P.E  -  Indoors and outdoor lessons will be on a Tuesday. Please ensure your child has appropriate clothing on these days. Your child will need black short/joggers (as it gets colder), a white t-shirt and trainers for the outdoors and need black shorts and a white t-shirt for the school hall.

French Lessons– Year 6 pupils will have French lessons every Tuesday afternoon.

HomeworkSpelling words and maths will be set every week and extra homework will be set at times, giving the children an opportunity to develop a presentation. All pupils will deliver their presentation to their peers by the end of the term.

Gwaith Cartref Sillafu/ Spelling Homework

Fy Nyfodol i

Hwyl Fawr CYG

Dewch Ynghyd

Fy Nyfodol i

 

Syllaf allan ar y dwr, ar y cefnfor

Pam? Dwn i ddim, dwi’m yn cofio, nac am oedi i feddwl chwaith

Mae disgwyl i fi fod yn ffyddlon ag ildio

Ond wnewch chi fyth fy stopio, rhag fod allan ar y moroedd maith

Unrhyw cyfle gaf, unrhyw eiliad sydd

Af nol at y mor er mwyn teimlo’n rydd,

Dyma ‘mywyd i, dyma nghartref i, dyma nghalon i

 

Mae’r dyfodol i mi ar y gorwel, mae’n galw

Does neb i ddweud, beth gallaf wneud

Gyda’r gwyntoedd yn gry’, dyma fi, dwi’n galw

Ac yn rydd i ddewis fy nyfodol i fi fy hun

 

Mae pawb mor hapus mor gyfforddus yn byw eu bywydau ar yr ynys

Pam oes raid i fi sefyll mas?

Mae’r dyletswyddau sydd ar fy ysgwyddau yn fy arwain allan at y glannau

Dwi eisiau dianc i’r dyfroedd glas

Os arhosaf i, wnai fyth deimlo’n rydd

Gallaf fyw dim mwy gyda’m mreuddwyd cudd

Dyma nghyfle fi, un cyfle sydd

I fyw fy mywyd i!

 

Mae’r dyfodol i mi ar y gorwel, mae’n galw

Does neb i ddweud, beth gallaf wneud

Gyda’r gwyntoedd yn gry’, dyma fi, dwi’n galw

Ac yn rydd i ddewis fy nyfodol i

Mae’r dyfodol i mi ar y gorwel, mae’n galw

Does neb i ddweud, beth gallaf wneud

Gyda’r gwyntoedd yn gry’, dyma fi, dwi’n galw

Dyma fi, dwi’n rydd! 5

 

 

Dyma ni, ar ddiwedd ein taith,

Ein dyddiau gorau, mae hynny’n ffaith!

Hel atgofion, neuadd yn llawn

Brwydro’r dagrau, a fyddai’n iawn?

 

I ble’r aeth y blynyddoedd maith?

Hwyl fawr Ysgol Coed-y-Gof!

 

Dyfal Dyfal Donc â Dal,

CYG, CYG

Ni’n eich caru chi,

CYG, CYG,

Newn ni golli chi.

 

Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1,

Athrawon hyfryd da ni gyd yn gytun,

Blwyddyn 2, y gwersi gorau,

Anghofiwn fyth yr Adran Iau!

 

 

I ble’r aeth y blynyddoedd maith?

Hwyl fawr Ysgol Coed-y-Gof!

 

Dyfal Dyfal Donc â Dal,

CYG, CYG

Ni’n eich caru chi,

CYG, CYG,

Newn ni golli chi.

 

Diolch am, y tripiau di-ri!

Llangrannog, Llundain ac Abereiddi,

Gwersi nofio a hwylio’n y bae,

Cystadlu’n frwd yn y mabolgampau.

 

 

 

I ble’r aeth y blynyddoedd maith?

Hwyl fawr Ysgol Coed-y-Gof!

 

CYG, CYG

Ni’n eich caru chi,

CYG, CYG,

Newn ni golli chi.

 

Edrych ‘mlaen at fynd i Blasmawr,

Ein diwrnod cyntaf yn yr ysgol fawr,

Ond yn awr mae chwech wythnos ‘da ni,

Diwrnodau hir llawn hwyl a sbri!

 

I ble’r aeth y blynyddoedd maith?

Hwyl fawr Ysgol Coed-y-Gof!

 

CYG, CYG

Ni’n eich caru chi,

CYG, CYG,

Newn ni golli chi.

 

Felly mae’r awr wedi dod,

i ni ymadael â Choed-y-Gof

Blwyddyn 6, gorau’n y byd,

Ffrindiau’ m oes, fyddwn i gyd!

 

I ble’r aeth y blynyddoedd maith? 1, 2, 3

Hwyl fawr Ysgol Coed-y-Gof!

 

 

 

 

 

 

“Dewch ynghyd!” – Dancing Queen.

 

Cytgan:
 

(Wwwwwwww)

Bloeddio’n llon, dawnsio’n rhydd -

Dyma oedd nefoedd i ni.

 

Wwwww, teimlo’r hud, dros y byd –cenwch a dewch ynghyd!

 

 

Pennill 1:

 

Daeth y dydd ar ôl aros hir    

Mae na fiwsig yn llenwi’r tir.    

Dewch i guro eich dwylo!

Neidio ar eich traed!

Ymuno yn y ddawns.

 

Daeth y dydd am y newid mawr,

Coed y Gof ac yn awr Plasmawr.

Dewch i guro eich dwylo!

Neidio ar eich traed!

Ymuno yn y ddawns                                

 

Ac os y cewch chi’r siawns …

 

Cytgan:

 

Cenwch a dewch ynghyd!

Dewch i ddathlu ein hamser ni.

Dewch ynghyd!

Dewch i ddathlu yr hwyl a sbri. 

O yeah!

 

Bloeddio’n llon, dawnsio’n rhydd -

Dyma oedd nefoedd i ni.

 

Wwwww, teimlo’r hud, dros y byd –cenwch a dewch ynghyd!

 

Pennill 2:

 

Daeth y dydd, dyma ddechrau’r daith      

Ar ein siwrnai i flwyddyn saith.     

Dewch i guro eich dwylo!

Neidio ar eich traed!

Ymuno yn y ddawns.

 

Ac os y cewch chi’r siawns …

 

CYTGAN:

Cenwch a dewch ynghyd!

Dewch i ddathlu ein hamser ni. 

Dewch ynghyd!

Dewch i ddathlu yr hwyl a sbri. 

O yeah!

 

Bloeddio’n llon, dawnsio’n rhydd -

Dyma oedd nefoedd i ni.

 

Wwwww, teimlo’r hud, dros y byd –cenwch a dewch ynghyd!

 

Cenwch a dewch ynghyd!

 

Cenwch a dewch ynghyd!