Home Page

Castanwydden 5/6C

Helo a chroeso i ddosbarth Castanwydden. Miss Cotton sy’n dysgu’r dosbarth a Miss Salisbury a Miss Murphy sy’n ein helpu. Mae hi wedi bod yn hyfryd croesawu pawb yn ôl i’r ysgol unwaith eto.smiley

 

Ein thema y tymor hwn yw Cydraddoldeb. Byddwn yn edrych ar agweddau o fywyd a chymdeithas fel Mae Bywydau Duon o Bwys, LHDT+, Hawliau Plant ayyb.

Ymarfer Corff

Mae Ymarfer Corff ar Dddydd Llun a Dydd Iau. Mae angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad Ymarfer Corff.

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ar Google Classrooms – Castanwydden

 

Hello and welcome to Castanwydden. Miss Cotton is the class teacher supported by Miss Salisbury and Miss Murphy. It’s been lovely to welcome the children back to school once again.smiley

 

Our theme this term will be Equality. We will be learning about differing aspects of life and society including Black Lives Matter, LGBT+, Children’s Rights etc.

PE

PE will be on a Monday and a Thursday. The children need to come to school in their PE kit.

Homework

Homework will be set each week on Google Classrooms – Castanwydden.