Home Page

Blwyddyn 6/Year 6

Croeso i Flwyddyn 6!

 

Eleni, mae dau ddosbarth, Masarnen (Mr Darch)  a Castanwydden (Miss Edwards). 

 

Yn ystod yr adeg i ffwrdd o'r ysgol:

 

Cofiwch i fewnbynnu i Google Classrooms yn ddyddiol i uwch-lwytho gwaith.  

 

Mae'r tasgau ar gael hefyd trwy'r linc ar ein wefan: 

 

https://www.coedygof.co.uk/gweithio-o-adref-working-from-home-covid-19/

 

Gwnewch ymarfer corff trwy Youtube a Joe Wicks Body Coach

 

Arhoswch yn ddiogel, ynysu'n cymdeithasol, ac rydym yn edrych ymlaen gweld chi gyd cyn bo hir! 

 

During your time away from school

 

Remember to log-in to Google Classrooms daily and upload your work.

 

The tasks are also available through this link on our website:

 

https://www.coedygof.co.uk/gweithio-o-adref-working-from-home-covid-19/

 

Try and do some fitness work daily by watching Joe Wicks Body Coach on Youtube

 

Stay safe and remember to keep social distancing.  We look forwards to seeing you all again before too long!

 

Mr Darch a Miss Edwards

 

 

Dewch Ynghyd