Home Page

Blwyddyn 5/Year 5

Croeso i flwyddyn 5!

 

Miss Cotton (Dosbarth Castanwydden) a Miss Edwards (Dosbarth Sycamorwydden) yw athrawon Blwyddyn 5 eleni. Y tymor yma mae Blwyddyn 5 a 6 yn edrych ymlaen at ein thema Y Peiriant Amser. 

 

Iaith . Byddwn yn dilyn cynllun Geirio Gwych ac yn cynnal sesiwn ysgrifennu ar ddyddiau Gwener. Rhaid sicrhau bod eich plentyn yn darllen rhywbeth BOB NOS.

 

Mathemateg  - Byddwn yn datblygu sgiliau rhif, strategaethau cyfrifio y pedwar gweithred, amcangyfrif a gwirio atebion.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn parhau i ddysgu tablau a dweud yr amser ar glociau digidol ac analog. Byddwn yn cynnal sesiwn Rhifau Rhagorol yn ddyddiol ac yn cynnal profion CLIC yn wythnosol.

 

Thema – Ein thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser’.  

 

Ymarfer Corff  -  Bydd ymarfer corff yn y neuadd a thu allan ar ddydd Mawrth i ddosbarth Miss Edwards ac ar Ddydd Iau i ddosbarth Miss Cotton. Mae angen gwisgo dillad addas; bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys t gwyn ac esgidiau rhedeg ar gyfer y tu allan a siorts du a chrys-t gwyn ar gyfer y neuadd.

 

Gwaith Cartref – Bydd gwaith cartref sillafu yn mynd adref bob Dydd Gwener. Bydd disgwyl i’r disgyblion ddysgu'r geiriau cyn cael eu profi ar ddydd Gwener. Bydd disgwyl i'r plant ddysgu eu tablau lluosi ar gyfer profion. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i newid llyfrau darllen yn ystod yr wythnos. Byddwn yn gosod gwaith cartref ychwanegol ar adegau lle bydd y plant yn paratoi cyflwyniad. Bydd disgwyl iddynt i gyflwyno eu gwaith i weddill y dosbarth erbyn diwedd y tymor.

 

Welcome to Year 5!

 

 

This year Miss Cotton (Castanwydden class) and Miss Edwards ( Sycamorwydden class) are the Year 5 teachers.  This term Year 5 are looking forward to learning through our theme of The Time Machine.

 

Language -  We will be following the Big Write scheme of work and will have our extended writing sessions on a Friday. Please ensure that your child reads something EVERY EVENING.

 

Mathematics – We will be developing various strategies for addition, subtraction, multiplication as well as estimation and strategies for verifying answers. Please support your children in learning their times tables. We will have our Big Maths tests each week.

 

Theme Our theme this half term is ’The Time Machine’.  

 

P.E.  -  Indoor and outdoor lessons will be on Tuesdays for Miss Edwards class and on Thursdays for Miss Cotton's class.  Please ensure your child has appropriate clothing. Your child will need black shorts, a white t-shirt and trainers for the outdoors (in colder weather the children can wear joggers for outdoor lessons but will still require shorts for the indoor session).

 

Homework – Spelling homework will be handed out every Friday. Please ensure that the spelling words are learned each week. The pupils will be tested on these words every Friday. Children are expected to learn their multiplication tables for Big Maths tests. Reading books should be returned weekly in order that they an be changed regularly. Additional homework will be set at times, e.g giving the children an opportunity to develop a presentation. All pupils will deliver their presentation to their peers by the end of the term.