Home Page

Blwyddyn 4/Year 4

Nadolig Llawen i Chi Gyd

Dos Dywed ar y Mynydd

Tymor yr Hydref yn Blwyddyn 4 /  Autumn Term in Year 4

 

Mrs N Norman - Helygen

Mrs N Rivers a Mr Llyr Huw - Gwernen

 

 

Ein thema y tymor hwn yw chwaraeon. Dewisodd y plant i ddysgu am dwrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan a sut mae’r corff yn gweithio.

 

Ymarfer Corff

Helygen - dydd Iau tu allan, dydd Gwener tu fewn

Gwernen - dydd Llun tu allan, dydd Iau tu fewn 

Mae angen gwisgo dillad addas ar gyfer y ddwy sesiwn. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg. Mae croeso i’r plant adael eu gwisg ymarfer corff yn yr ysgol os dymunwch.

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob wythnos. Bydd prawf sillafu a phrofion Rhifau Rhagorol Curwch Hwn ac Ewch Amdani yn digwydd pob dydd Gwener. Bydd llyfrau darllen yn dod adref yn wythnosol, disgwylir eu dychwelyd i'r ysgol yr wythnos ganlynol.

 

 

Our theme this term is Sports. The children have decided to learn about the Rugby World Cup tournament in Japan and how the body works.

 

P.E.

Helygen - Thursday outdoors, Friday indoors

Gwernen - Monday outdoors, Thursday indoors

Please ensure your child has appropriate clothing on these days.  Your child will need black short/joggers a white t-shirt and trainers. Your child is welcome to leave their kit in school if you wish

 

Homework

Homework will be handed out weekly. There will be a spelling and Big Maths Beat That and CLIC test every Friday. Reading books will be sent home weekly, please return these the following week.

 

 

 

Diolch / Thank You