Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Gwaith Cartref 8 Fawrth 2019

MeddwlAmFyd.mp3

solarsystem.mp3

Calon.mp3

Croeso i Flwyddyn 3!

Mrs McConnell (Dosbarth Collen) a Mrs Norman (Dosbarth Ffawydden) yw athrawon Blwyddyn 3 eleni.

 

Iaith

Byddwn yn dilyn cynllun Geirio Gwych ac yn cynnal sesiwn ysgrifennu ar ddydd Gwener. Rhaid sicrhau bod eich plentyn yn darllen rhywbeth bob nos.

 

Mathemateg

Byddwn yn datblygu sgiliau rhif a chanolbwytio ar dablau 2, 3, 4, 5 a 10. Cefnogwch eich plant i ddysgu eu tablau os gwelwch yn dda. Byddwn yn cynnal sesiwn Rhifau Rhagorol yn ddyddiol ac yn cynnal profion CLIC yn wythnosol.

 

Thema

Ein thema y tymor hwn yw ‘Peiriant Amser’.  Mae’r plant wedi dewis dysgu am y Celtiaid a’r Rhufeiniad.  

 

Ymarfer Corff

Bydd ymarfer corff yn y neuadd a thu allan ar ddydd Mercher. Mae angen gwisgo dillad addas; bydd angen siorts du, crys t gwyn ac esgidiau rhedeg (mewn tywydd oer gall y plant gwisgo trowsus hir ar gyfer gwersi tu allan ond bydd dal angen siorts ar gyfer y wers yn y Neuadd).

 

Gwaith Cartref

Bydd bag gwaith cartref yn mynd adre bod dydd Gwener yn cynnwys geiriau sillafu, llyfr darllen a chofnod darllen. Bydd disgwyl i’r disgyblion ddysgu'r geiriau cyn cael eu profi y Dydd Gwener canlynol. Bydd disgwyl i'r plant ddysgu eu tablau lluosi 2, 3, 4, 5, a 10 ar gyfer profion. Byddwn yn gosod gwaith cartref ychwanegol ar adegau. Bydd angen dychwelyd y bag gwaith cartref ar ddydd Mercher.

 

 

Welcome to Year 3!

Mrs McConnell (Collen class) and Mrs Norman (Ffawydden class) are the Year 3 teachers this year.

 

Language

We will be following the Big Write scheme of work and will have our extended writing sessions on a Friday. Please ensure that your child reads something every evening.

 

Mathematics

We will be developing number skills and concentrating on 2,3, 4, 5, and 10 times tables. Please support your children in learning their times tables. We will have daily Big Maths sessions and weekly CLIC tests to track progress.

 

Theme

Our theme this term is ‘Time Machine’ and the children have chosen to study the Celts and the Romans.

 

P.E.

Indoor and outdoor PE lessons will be on Wednesday for year 3. Please ensure your child has appropriate clothing. Your child will need black shorts, a white t-shirt and trainers (in colder weather the children can wear jogging trousers for outdoor lessons but will still require shorts for the indoor session).

 

Homework

Homework bags will be sent home every Friday including spelling homework, a reading book and a reading record. Please ensure that the spelling words are learned each week; the pupils will be tested on these words every Friday.  Children are expected to learn their 2,3,4,5 and 10 times tables for Big Maths tests. Additional homework will be set at times. The homework bag needs to be returned to school every Wednesday.