Home Page

Blwyddyn 2/Year 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 2!

Ein Thema ni yr hanner dymor yma yw Yr Ardal Leol. Cafodd y plant llawer o hwyl yn edrych ar luniau a chynllunio'r thema.

Cafodd y plant llawer o wahanol syniadau, ac rydym nawr wrthi'n cynllunio'r hyn maen nhw eisiau dysgu.

 

Gofynnwn yn garedig i chi helpu eich plentyn i ddefnyddio y cyswllt darllen pob wythnos.

 

Bydd Ymarfer corff ar y diwrnodau isod:

Miss Davies - tu fewn ar Ddydd Llun    tu fas ar Ddydd Mercher

Miss Griffin - tu fewn ar Ddydd Mawrth, tu fas ar Ddydd Mercher.

Gwisg ymarfer corff tu fewn yw siorts du a chrys t gwyn. Os yw hi'n oer mae croeso i'r plant gwisgo joggers neu leggins du.

 

Edrychwn ymlaen i weithio gyda chi a'ch plentyn am weddill y flwyddyn!

 

 

Welcome to Year 2's page!

 

Our theme for this term is 'The Local Area.'  The children have enjoyed looking at maps and pictures and also participated i the planning of lessons.  The children had many different and interesting ideas, and we are now planning what they want to learn.

 

We ask that you use the reading record with your child weekly.

PE lessons are on the days listed below:

Miss Davies - inside on Monday, Outside on Wednesday.

Miss Griffin - inside on Tuesday, outside on Wednesday.

Please ensure that your child bring his/her kit on those days. Children can wear a white t-shirt and black shorts. If it is cold, the children are welcome to wear either black leggings or joggers.

 

We look forward to working with you and your child throughout the year!

 

 

Diolch yn fawr

Miss Davies a Miss Griffin

Can Mair - Sioe Bl2/Mair Song Year 2 song