Home Page

Blwyddyn 1/Year 1

Blwyddyn 1/Year 1M

Dosbarth Derbyn/Blwyddyn 1W Reception/Year 1W

 

Croeso i Flwyddyn 1M a D/1W! smiley

Mrs Meyer a Mrs Williams sy’n dysgu Blwyddyn 1 eleni, ac rydym yn lwcus iawn i gael Miss Hobby a Miss Williams i’n helpu. Ar fore Dydd Mercher/Iau mi fydd Mrs Scoble yn dysgu Blwyddyn 1/DW a 1M.

Dyma ychydig o wybodaeth am Flwyddyn 1, os hoffech ofyn mwy o gwestiynau, peidiwch ag oedi dod i ofyn!

 

Thema:

                                                    'Fi Fy Hun                                    

                                                 

Ein thema'r hanner tymor yma yw ‘Fi Fy Hun'.  Byddwn yn dysgu am ein hun, ble rydym yn byw, ein teulu ac ein hysgol.

 

 

Arian byrbryd:

                                    

 

Rydym yn cael byrbryd bob diwrnod ac fel rheol rydym yn cael ffrwythau amrywiol bron bob dydd. Gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos os hoffech i’ch plentyn gael byrbryd. Mae croeso i chi dalu am y tymor cyfan neu fesul wythnos.  Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn os gwelwch yn dda.!

 

Bagiau Darllen:

Mae llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn eu dychwelyd ar y Dydd Mercher canlynol. Cofiwch i gwblhau’r cofnod ddarllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn. Mae’n bwysig i’ch plentyn ymarfer darllen mor aml â phosib.

                                                                          

Ymarfer corff:

Rydym yn cael dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos:

Sesiwn iard ar Ddydd Gwener i ddosbarth Mrs Meyer/Mrs Williams

Sesiwn neuadd ar Ddydd Mawrth – dosbarth Mrs Meyer

Sesiwn neuadd ar Ddydd Iau – dosbarth Mrs Williams

Fe fydd angen cit ymarfer corff ar eich plentyn ar gyfer bob sesiwn. Mi fydd eich plentyn angen crys t gwyn, siorts du/trowsus du ac esgidiau ymarfer corf.  Mae croeso i’ch plentyn dod a chit ymarfer corff mewn i’r ysgol ar ddydd Llun a’i adael yn y dosbarth am yr wythnos.

**Cofiwch i roi enw eich plentyn ar bob darn o ddillad (yn cynnwys cardigan’s a siwmperi ysgol) os gwelwch yn dda.**

                                                 

 

                           

 

 

Welcome to Year 1M & 1D/W! smiley

Mrs Meyer and Mrs Williams are the Year 1 teachers this year, and we are very lucky to have Miss Hobby and Miss Williams helping in class too. Mrs Scoble will be teaching year 1D/W every Wednesday morning and 1M every Thursday morning . Here is some useful information about year 1, should you have any questions, please don’t hesitate to ask!

 

Theme:

                                                        'All About Me'

                                                   

Our theme this half term is 'All About Me', will be learning about ourselves, where we live, our family and our school.

Snack money:

                                    

 

We have snack daily and this usually means a selection of fruit 4 days a week.  We ask for a contribution of £1 per week if you would like your child to have snack. Snack money can be paid every term or weekly, and we ask that you send the money to school in an envelope clearly labelled with your child’s name and class.

 

Reading bags:

Reading books are sent home every Friday and are due back in school the following Wednesday. Please remember to complete the reading record each week noting your comments and your child’s comments.

                                                                          

Physical Education:

We have two physical education sessions each week:

Yard session on FridayMrs Meyer and Mrs Williams' Class

Hall session on Thursday - Mrs Williams

Hall session on Tuesday - Mrs Meyer

Your child will need a P.E kit for each session. Your child will need a white t-shirt, black shorts/jogging bottoms and trainers. Children are welcome to bring P.E kit to school on Monday’s and leave it in the class for the week.

 

**Please ensure that every item (including school jumpers and cardigans)of clothing is labelled clearly.**

                                             

  

 

 

Gwefannau Defnyddiol/Useful websites:

      Iaith/Language :‘Cyw’                                                          Rhifedd/Numeracy: ‘Topmarks’ website

                     ‘Tric a Chlic’ App store                                                         BBC numeracy site

                     ‘Ffrindiau’r Wyddor’                                                             Maths Zone

                     ‘Dysgu’r Wyddor’ App                                                          ‘Cyfri gyda Cyw’ App

 

 

Diolch yn fawr,

Mrs Meyer a Mrs Williams

Gwefannau defnyddiol/ Useful websites:  

 

 

http://www.s4c.cymru/cyw/cy/    

Mathemateg/ Mathematics:

https://uk.ixl.com/math/year-1