Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff 2017/18

Dyma'r staff / Meet the staff

 

Mr Aled Williams Arweinydd yr Ysgol / School Leader    
       
Miss Helen Roberts Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher  

 

               

Mr Dewi Rees

Dirprwy Bennaeth Dros Dro / Acting Deputy Headteacher    
     

Athrawon / Teachers

   

Mrs Fran Davies

Dosbarth DD (Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader)

 
Mrs Amy Williams Dosbarth DW  

Mrs Brenda Culff 

(Llun+Mawrth, Mon+Tues)

Mrs Elin Jones

(Mercher-Gwener, Weds-Fri)

Dosbarth 1W  
Mrs Aimee Meyer

Dosbarth 1M

 
Miss Sam Griffin Dosbarth 2G  
Mr Huw Darch Dosbarth 2D  
Miss Manon Davies

Dosbarth 3D

 
Miss Sara Edwards Dosbarth 3E  
Miss Sara Cotton Dosbarth 4C  
Mrs Rebecca McConnell

Dosbarth 4M

 
Mrs Nia Norman Dosbarth 5N  

Mr Mel Hopkins

Dosbarth 5/6H (Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Leader)

 
Mr Emyr John

Dosbarth 6J

 
     

Mrs Siân James

 

SENCo ac Athrawes Y Ganolfan Adnoddau Arbenigol /

SENCo & Specialist Resource Base Teacher

 

Mr Alun Evans

 

Athro Y Ganolfan Adnoddau Arbenigol /

Specialist Resource Base Teacher

 
Mrs Non Rivers Athrawes CPA / PPA Teacher  

Mrs Brenda Culff

 

Cydlynydd Anghenion Addysgol Ychwanegol  a CPA Bl 3/
Additional Educational Needs Co-ordinator & PPA Yr3
 
     

Cynorthwyon Dosbarth /

Classroom Assistants

   
Miss Becca Evans Derbyn / Reception  
Miss Lauren Williams Derbyn / Reception  
Miss Hayley Rees Derbyn / Reception  
Mrs Cerys Isaacs Blwyddyn 1  
Miss Jessica Hobby Blwyddyn 1  
Miss Jessica Murphy Blwyddyn 2  
Mrs Amanda Impey SAIL Blwyddyn 2  
Mr Gareth Roberts Adran Iau / Juniors  
Mrs Leonie Scoble CALU Maeth, ELSA / HLTA Nurture, ELSA  
Mrs Bethan Thomas Darllen & Maeth / Reading support & Nurture  
Miss Carly Bishop Dosbarth Magwraeth / Nurture classroom  
 

Cynorthwyon y Ganolfan /

Resource Base Assistants

   
Miss Angharad Thomas    
Mrs Jade James    
Mrs Catrin Kemp    
Mrs Rhian Salsbury    
Miss Katie Sheehan    
     

Staff y Swyddfa /

Office Staff

   
Miss Kelly Page Ysgrifenyddes / School Secretary  
Mrs Cath Owen Ysgrifenyddes / School Secretary (Rhan Amser/Part time)  
Miss Natalie Owen Ysgrifenyddes / School Secretary (Rhan Amser/Part time)