Home Page

Staff yr Ysgol 2018-19

Mrs Carys Prytherch

Arweinydd yr Ysgol/ School Leader

Mr Dewi Rees

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Headteacher

Mrs Fran Davies

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Athrawes Dosbarth Derbyn Bedwen/ Derbyn Bedwen Class Teacher

Mr Emyr John

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 Dros Dro/ Acting Key Stage 2 Leader

Athro Dosbarth 6 Masarnen/ 6 Masarnen Class Teacher

Mrs Amy Williams

Athrawes Dosbarth D/1 Ywen / D/1 Ywen Class Teacher

Mrs Aimee Meyer

Athrawes Dosbarth 1 Derwen/ 1 Derwen Class Teacher

Miss Manon Davies

Athrawes Dosbarth 1/2 Onnen / 1/2 Onnen Class Teacher

Miss Sam Griffin

Athrawes Dosbarth 2 Celynen / 2 Celynen Class Teacher

Mrs Rebecca McConnell

Athrawes Dosbarth 3 Collen / 3 Collen Class Teacher

Mrs Nia Norman

Athrawes Dosbarth 3 Ffawydden/ 3 Ffawydden Class Teacher

Mr Huw Darch

Athro Dosbarth 4 Helygen / 4 Helygen Class Teacher

Mrs Non Rivers/ Mrs Elin Jones

Athrawon Dosbarth 4 Gwernen/ 4 Gwernen Class Teachers

Miss Sara Cotton

Athrawes Dosbarth 5 Castanwydden / 5 Castanwydden Class Teacher

Miss Sara Edwards

Athrawes Dosbarth 5/6 Sycamorwydden / 5 /6 Sycamorwydden Class Teacher

Mrs Sian James

Athrawes y GAA/ SRB Teacher

Mr Alun Evans

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Miss Katie Sheehan

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mrs Rhian Salisbury

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mrs Jade James

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mrs Catrin Kemp

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mr Gareth Roberts

Cynorthwy-ydd CA2/ KS2 Teaching Assistant

Miss Jessica Murphy

Ymyrraethau CA2/ KS2 Interventions

Miss Carly Bishop

Cynorthwy-ydd CA2/ KS2 Teaching Assistant

Miss Becca Evans

Ymyrraethau Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Interventions

Miss Hayley Rees

Cynorthwy-ydd Derbyn/ Reception Class Teaching Assistant

Miss Lauren Williams

Cynorthwy-ydd Derbyn/ Reception Class Teaching Assistant

Miss Jess Hobby

Cynorthwy-ydd Blwyddyn 1/ Year 1 Teaching Assistant

Mrs Amanda Impey

Cynorthwy-ydd Blwyddyn 2/ Year 2 Teaching Assistant

Mrs Cerys Isaacs

Cynorthwy-ydd Blwyddyn 2/ Year 2 Teaching Assistant