Home Page

Oriau Ysgol / School Hours

Ysgol yn dechrau

School starts

8.55am

 

Amser Chwarae Cyfnod Sylfaen

Foundation Phase Playtime

10.20-10.40am

 

Amser Chwarae Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Playtime

10.40-11.00am

 

Amser Cinio Cyfnod Sylfaen

Foundation Phase Lunch

12.00-1.00pm

 

Amser Cinio Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Lunch

12.15-1.15pm

 

Amser Chwarae Prynhawn Cyfnod Sylfaen

Foundation Phase Afternoon Play

14.15-14.30pm

 

Diwedd y dydd

School Ends

15.10pm