Home Page

Joseff a'r Got Amryliw

Yn fy mreuddwyd brau

Jacob a'i griw

Potiffar

Caewch bob drws

Un Angel arall

Can Pharo

Y Brodyr Crac

Cot Joseff