Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Mrs McConnell (23 o blant) a Miss Davies (24 o blant) dyma’r tesunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor yr Haf:

 

Iaith  -  Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos gan edrych ar wahanol mathau o genre. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau  a chymariaethau da. Bob dydd Iau bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus.

Mathemateg  -  Astudiwn strategaethau ‘Rhifau Rhagorol’ adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog. Canolbwyntiwn ar dabl 4 yn ystod y tymor.

Thema – Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw Awyr-beirianwyr - mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu plant am hedfan, grymoedd a phriodweddau ystod o ddeunyddiau gwahanol. Ar ôl hanner tymor ein thema yw Cynllunwyr Dillad Chwaraeon - Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio a thechnoleg ac y mae’n dysgu’r plant am briodweddau ystod o ddeunyddiau a sut y defnyddir y rhain wrth gynhyrchu dillad chwaraeon a chyfarpar.

Ymarfer Corff - Dydd Iau (3M a 3D) bydd ymarfer corff tu allan ac yn y neuadd. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg. Mae angen newid i wisgo dillad addas ar gyfer y sesiwn.

Gwaith Cartref – Bydd  gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Llun, bydd disgwyl i’r gwaith cartref gael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol.  Newidwn llyfrau darllen yn wythnosol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref  mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref.

 

In Mrs McConnell (23 children) and Miss Davies’ classes (24 children) this Summer term your child will be studying the following:

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structure in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of good adjectives and comparisons. Every Thursday there will be a Big Write session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions.

Mathematics – We will be developing various ‘Big Maths’ strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue. We will concentrate on the 4 Times Table during this term.

Theme –  Our theme this half term is Flight Engineers - This project has a science focus and teaches children about flight,

forces and the properties of a range of different materials. After half term our theme will be Sportswear Designers - This project has a design and technology focus and teaches children about the properties of a range of materials and how these are used in manufacturing sportswear and equipment.

P.E - On Thursday (3M and 3D) physical education will be both outdoor and indoors. Your child will need black shorts/joggers, a white t-shirt and trainers. Children need to change into suitable clothing for this lesson.

Homework – Homework will be handed out every Monday, please ensure that it is returned by the following Monday. 

Reading books will be changed weekly. I would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.  

 

 

 

Diolch Mrs McConnell a Miss Davies.