Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Miss Edwards a Miss Davies dyma’r tesunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor y Hydref:

 

Iaith - Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos gan edrych ar wahanol mathau o genre. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau a chymariaethau effeithiol. Bob dydd Iau bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus.

 

Mathemateg - Astudiwn strategaethau Rhifau Rhagorol adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, arian, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser. Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog. Canolbwyntiwn ar dabl 3 yn ystod y tymor.

 

Thema – Ein thema am y tymor yma yw Y Byd a'i Bobl.

 

Ymarfer Corff - Dydd Mercher (3D a 3E) bydd ymarfer corff yn y neuadd a tu allan. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg. Cawn gadw’r cit yn stordy’r dosbarth am y tymor / hanner tymor. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar bob darn o ddillad (yn cynnwys cardigan’s a siwmperi ysgol) os gwelwch yn dda.

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen – Bydd gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael ei osod bob Dydd Llun, bydd disgwyl i’r gwaith cartref a’r llyfrau darllen gael eu dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref a mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref.

 

Ysgol y Goedwig - Ni fydd ysgol y goedwig yn rhedeg i flwyddyn 3 yn ystod tymor yr haf.

 

Diolch

Miss Edwards a Miss Davies

 

In Miss Edwards’ and Miss Davies’ class this Autumn term your child will be studying the following:

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structures in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of effective adjectives and comparisons. Every Thursday there will be a Big Writing session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions.

 

Mathematics – We will be developing various Big Maths strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, money, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue. We will concentrate on the 3 times table during this term.

 

Theme – Our theme this term is The World and its People.

 

P.E - Wednesdays (3E and 3D) Indoors and outdoors. Your child will need black shorts/joggers, a white t-shirt and trainers. They are welcome to leave their kit in the class store cupboard for the term / half term. Please ensure that every item (including school jumpers and cardigans)of clothing is labelled clearly.

 

Homework and Reading Books– Homework and reading books will be handed out every Monday, please ensure that it is returned by the following Monday. We would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.

 

Forest School - Forrest School will not be running for year 3 during the Summer term.

 

 

Thank you for your co-operation.

Miss Edwards and Miss Davies